1. ComEdu: Comics for Education

  LV

  2018.gadā kuš! (Grafiskie stāsti) un darbā ar jauniešiem pieredzējušas organizācijas un treneres -  Mari Jõgiste un MTÜ Mondo (Igaunija), Ana Montanha, Beatriz Branco un Rota Jovem (Portugāle), trenere Sintija Lase (Latvija) un komiksu māksliniece Amanda Baeza (Čīle/Portugāle) uzsāka projektu “ComEdu: Comics for Education”, savedot kopā jaunatnes darbiniekus, trenerus, skolotājus un komiksu māksliniekus un ilustratorus, lai veidotu izglītojošus komiksus un metodes izmantošanai darbā ar jauniešiem. Divu gadu laikā tapušie komiksi un aktivitātes ir izmantotas darbnīcās ar jauniešiem Latvijā, Igaunijā un Portugālē. Visi izveidotie materiāli – komiksi, metožu un zīmēšanas iesildīšanās uzdevumu apraksti - ir pieejami bez maksas latviešu, igauņu, portugāļu un angļu valodā un lejupielādējami zemāk norādītājās saitēs. Aicinām tos izmantot!

  Uz komiksiem balstītie metožu un uzdevumi apraksti ir pieejami e-grāmatā PDF formātā, kuru var apskatīt un lejupielādēt šeit: latviešuangļu, igauņu un portugāļu valodās!

  Stratēģiskās partnerības projekts "ComEdu: Comics for education" īstenots ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+: Youth inAction Programme finansiālu atbalstu.

  ENG
  In 2018 kuš! (Grafiskie stasti) teamed up with facilitators and organisations experienced in youth field - Mari Jõgiste and MTÜ Mondo (Estonia), Ana Montanha, Beatriz Branco and Rota Jovem (Portugal), facilitator Sintija Lase (Latvia) and comic artist Amanda Baeza (Chile/Portugal) to bring together youth workers, educators and comic artists and illustrators to create educational comics as tools in youth work. Here we want to share the tangible results we have created and that have been used in workshops with youngsters by our project participants at various activities and settings of non-formal and formal education: comics, activity descriptions, comic making tips and drawing warm-up exercises in Latvian, Estonian, Portuguese and English. Feel free to join in and have fun as well as serious discussions, reflections and discoveries by using these methods!
  The method and exercise descriptions for each activity, including also the corresponding comics are available as E-books in PDF files to view and download for free here (click on the language links!) in EnglishLatvian,  Estonian and Portuguese
  The strategic partnership project "ComEdu: Comics for education" has been supported by Erasmus+: Youth in Action Programme.
 2. Komiksi / Comics

  LV

  Projekta dalībnieki - jaunatnes darbinieki un mākslinieki - kopā radīja komiksus par dažādām tēmām, kas svarīgas kā viņiem personīgi, tā darbā ar jauniešiem - vide, viltus ziņas, kritiskā domāšana, dzīve laukos, Youthpass kompetences, līderes sievietes no globālajiem dienvidiem, grupas dinamika, mobings, dzimumu lomas, stereotipi, sarpkultūru komunikācija.

  ENG

  Project participants - youth workers and artists - together created colourful comics exploring a variety of topics such as environment, fake news, critical thinking, life in rural areas, Youthpass competences, female leaders from global south, group dynamics, bullying, gender roles, stereotypes, intercultural communication.

 3. Metodes / Activities

  Activity Nature Inside You Part 1

  Activity Nature Inside You Part 1

  Activity Nature Inside You Part 2

  Activity Nature Inside You Part 2

  Activity #Share Her Power Part 1

  Activity #Share Her Power Part 1

  Activity #Share Her Power Part 2

  Activity #Share Her Power Part 2

  Activity This Village Sucks...And so What?

  Activity This Village Sucks...And so What?

  • 1

   Activity Nature Inside You Part 1

  • 2

   Activity Nature Inside You Part 2

  • 3

   Activity #Share Her Power Part 1

  • 4

   Activity #Share Her Power Part 2

  • 5

   Activity This Village Sucks...And so What?

  LV

  Iedvesmojoties no katra radītā komiksa, izveidojām aktivitātes un metodes - diskusijas, komiksu lasīšanas un veidošanas darbnīcas, ielu mākslas uzlīmju zīmēšanas darbnīca, lomu spēles u.c. Visos aktivitāšu aprakstos iekļauts: nepieciešano materiālu saraksts, laika rāmis, soli pa solim instrukcija, ko nodarbībā darīt, un vairāki ieteikumi vadītājam. 

  Uz komiksiem balstītie metožu un uzdevumi apraksti ir pieejami e-grāmatā PDF formātā, kuru var apskatīt un lejupielādēt šeit: latviešu, angļu, igauņu un portugāļu valodās!

  ENG

  Based on each comic we developed activities - ideas for discussions, comics making and street sticker workshop and other ideas. All of the activity descriptions include step by step guide, and notes on what materials are needed and tips for the facilitators.

  The method and exercise descriptions for each activity, including also the corresponding comics are available as E-books in PDF files to view and download for free here (click on the language links!) in English, LatvianEstonian and Portuguese

 4. Komiksu pamati un iesildīšanās uzdevumi / Comics tips and warm-up exercises

  Comics Tips Part 1

  Comics Tips Part 1

  Comics Tips Part 2

  Comics Tips Part 2

  Warm-up exercise Abstract spot

  Warm-up exercise Abstract spot

  Warm-up exercise Circle Drawing

  Warm-up exercise Circle Drawing

  Warmp up exericse You don't need to draw to make a comic

  Warmp up exericse You don't need to draw to make a comic

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

   Comics Tips Part 1

  • 6

   Comics Tips Part 2

  • 7

   Warm-up exercise Abstract spot

  • 8

   Warm-up exercise Circle Drawing

  • 9

   Warmp up exericse You don't need to draw to make a comic

  LV

  Mēs pierakstījām arī dažus aizraujošākos un smieklīgākos zīmēšanas iesildīšanās uzdevumus, kurus izmēģinājām paši uz savas ādas, lai pārvarētu bailes no zīmēšanas un iesildītu iztēli. Komiksu māksliniece Amanda Baeza uzzīmēja komiksu par komiksu veidošanas pamatelementiem un ieteikumiem.

  Atsevišķi uzdevumu PDF failus latviešu valodā var lejupielādēt šeit!

  ENG

  We wrote down some of the most fun and successful comics drawing warm-up exercises we used ourselves during our meetings to unfreeze the shyness to draw and open our imagination. And Amanda Baeza made a comic sharing her comics making tips and explaining the fundamentals of comics! 

  Download PDF files in English for each activity here!

 5. Daba Tevī / Nature Inside You

  Izstāde (2.10.-15.10.2020) un komiksu darbnīca (2.10. plkst 15.00-17.00) jauniešiem "Kafijas garāžā" Siguldā festivālā "Greenfest".

  Izstādē Siguldā bija apskatāmi projekta laikā radītie komiksi un tās laikā notika komiksu darbnīca 30 jauniešiem no Siguldas un Cēsīm par tēmu "Daba tevī",  kas veltīta personiskajām atmiņām par dabu un vides aktīvisma jautājumiem. Komiksu darbnīcu vadīja māksliniece Eva Vēvere.

  Darbnīcas “Daba tevī” aktivitāšu sākumpunkts bija igauņu ilustratora Marka Puhkana komikss “Wangari Maathai“, kas mākslas valodā stāsta par pasaules slaveno vides aktīvisti un Nobela prēmijas laureāti. Darbnīcā jaunieši tika aicināti individuāli pārdomāt un dalīties ar citiem ar savu pieredzi saskarsmē ar dabu un veidot zīmējumu stāstus par saviem pirmajiem piedzīvojumiem, situācijām un atklājumiem saistībā ar dabas zinātnēm. Noslēguma diskusijā pievērsāmies tādām svarīgām tēmām kā drosmes, rotaļīguma, atbildības un saiknes ar dabu nozīmei mūsu ikdienas dzīvē.

  Exhibition (2.10.-15.10.2020) and comics workshop (2.10.) for youth at "Kafijas Garāža", Sigulda during festival "Greenfest".

  Comics exhibition showcasing the work created during the project. During the exhibition comics workshop "Nature Inside You" about experience of nature and envirnmental activism for 30 youth from Sigulda and Cēsis was held.  The workshop was led by artist Eva Vēvere. 

 6. Komikss kā metode darbā ar jauniešiem / Comics as a method in youth work

  Seminārs "Komikss kā metode darbā ar jauniešiem" tiešsaistē, 21.10.2020 plkst 14.00-17.30

  Seminārā par komiksu izmantošanu darbā ar jauniešiem piedalījās jaunatnes darbinieki, skolotāji, bibliotekāri un citi profesionāļi, kas strādā ar jauniešiem. Dalībnieki ievingrināja roku atraktīvos zīmēšanas uzdevumos, iemācījās veidot zīnu un iejutās jauniešu ādā, praktiski piedzīvojot izglītojošu komiksu veidošanas metodi "Komiksu izstāde: Kā kļūt par videi draudzīgu cilvēku?". Kā arī iepazinās ar projektā radītās e-grāmatu saturu - mākslinieku radītiem komiksiem un uz tiem balstītām metodēm. Semināru vadīja projekta dalībnieces - ilustratore Rebeka Lukošus un Jelgava Spīdolas Valsts ģimnāzijas dabaszinību un bioloģijas skolotāja Agija Lāce.

  Online seminar "Comics as a method in youth work", 21.10.2020, 14.00-17.30

  Seminar for youth workers, educators, librarians and facilitators who work with youth about using comics as a method. Participants tried out several practical warm-up drawing tasks, learned how to make a zine, and stepped in youngster's shoes by trying out the method "Comics exhibition: How to become an environmentally friendly human?". They also were introduced to the contents of the project's e-book - comics and methods based on them. Seminar was led by illustrator Rebeka Lukošus and teacher of naturas sciences and biology Agija Lāce.

 7. ComEdu Igaunijā / ComEdu in Estonia

 8. ComEdu Portugālē / ComEdu in Portugal

© kuš!

Built with Berta.me