kuš! komiksi

 1. Comics for Education

  LV

  2018.gadā kuš! (Grafiskie stāsti) un darbā ar jauniešiem pieredzējušas organizācijas un treneres -  Mari Jõgiste un MTÜ Mondo (Igaunija), Ana Montanha, Beatriz Branco un Rota Jovem (Portugāle), trenere Sintija Lase (Latvija) un komiksu māksliniece Amanda Baeza (Čīle/Portugāle) uzsāka projektu “ComEdu: Comics for Education” un saveda kopā jaunatnes darbiniekus, trenerus, skolotājus un komiksu māksliniekus un ilustratorus, lai veidotu izglītojošus komiksus un metodes izmantošanai darbā ar jauniešiem. Divu gadu laikā tapušie komiksi un aktivitātes ir izmantotas darbnīcās ar jauniešiem Latvijā, Igaunijā un Portugālē. Visi izveidotie materiāli – komiksi, metožu un zīmēšanas iesildīšanās uzdevumu apraksti - ir pieejami bez maksas latviešu un angļu valodā un lejupielādējami zemāk norādītājās saitēs. Aicinām tos izmantot!

  Stratēģiskās partnerības projekts "ComEdu: Comics for education" īstenots ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+: Youth in ActionProgramme finansiālu atbalstu.

  ENG
  In 2018 kuš! (Grafiskie stasti) teamed up with facilitators and organisations experienced in youth field - Mari Jõgiste and MTÜ Mondo (Estonia), Ana Montanha, Beatriz Branco and Rota Jovem (Portugal), facilitator Sintija Lase (Latvia) and comic artist Amanda Baeza (Chile/Portugal) to bring together youth workers, educators and comic artists and illustrators to create educational comics as tools in youth work. Here we want to share the tangible results we have created and that have been used in workshops with youngsters by our project participants at various activities and settings of non-formal and formal education: comics, activity descriptions, comic making tips and drawing warm-up exercises in Latvian and English. Feel free to join in and have fun as well as serious discussions, reflections and discoveries by using these methods!
  The strategic partnership project "ComEdu: Comics for education" has been supported by Erasmus+: Youth in Action Programme.
 2. Komiksi / Comics

  LV

  Projekta dalībnieki - jaunatnes darbinieki un mākslinieki - kopā radīja komiksus par dažādām tēmām, kas svarīgas kā viņiem personīgi, tā darbā ar jauniešiem - vide, viltus ziņas, kritiskā domāšana, dzīve laukos, Youthpass kompetences, līderes sievietes no globālajiem dienvidiem, grupas dinamika, mobings, dzimumu lomas, stereotipi, sarpkultūru komunikācija.

  ENG

  Project participants - youth workers and artists - together created colourful comics exploring a variety of topics such as environment, fake news, critical thinking, life in rural areas, Youthpass competences, female leaders from global south, group dynamics, bulyying, gender roles, stereotypes, intercultural communication.

 3. Metodes / Activities

  Activity Nature Inside You Part 1

  Activity Nature Inside You Part 1

  Activity Nature Inside You Part 2

  Activity Nature Inside You Part 2

  Activity #Share Her Power Part 1

  Activity #Share Her Power Part 1

  Activity #Share Her Power Part 2

  Activity #Share Her Power Part 2

  Activity This Village Sucks...And so What?

  Activity This Village Sucks...And so What?

  • 1

   Activity Nature Inside You Part 1

  • 2

   Activity Nature Inside You Part 2

  • 3

   Activity #Share Her Power Part 1

  • 4

   Activity #Share Her Power Part 2

  • 5

   Activity This Village Sucks...And so What?

  LV

  Iedvesmojoties no katra radītā komiksa, izveidojām aktivitātes un metodes - diskusijas, komiksu lasīšanas un veidošanas darbnīcas, ielu mākslas uzlīmju zīmēšanas darbnīca, lomu spēles u.c. Visos aktivitāšu aprakstos iekļauts: nepieciešano materiālu saraksts, laika rāmis, soli pa solim instrukcija, ko nodarbībā darīt, un vairāki ieteikumi vadītājam. 

  Komiksus un aktivitāšu aprakstu PDF failus var lejupielādēt šeit!

  ENG

  Based on each comic we developed activities - ideas for discussions, comics making and street sticker workshop and other ideas. All of the activity descriptions include step by step guide, and notes on what materials are needed and tips for the facilitators.

  Download PDF files in English for each activity, including also the corresponding comic here!

 4. Komiksu pamati un iesildīšanās uzdevumi / Comics tips and warm-up exercises

  Comics Tips Part 1

  Comics Tips Part 1

  Comics Tips Part 2

  Comics Tips Part 2

  Warm-up exercise Abstract spot

  Warm-up exercise Abstract spot

  Warm-up exercise Circle Drawing

  Warm-up exercise Circle Drawing

  Warmp up exericse You don't need to draw to make a comic

  Warmp up exericse You don't need to draw to make a comic

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

   Comics Tips Part 1

  • 6

   Comics Tips Part 2

  • 7

   Warm-up exercise Abstract spot

  • 8

   Warm-up exercise Circle Drawing

  • 9

   Warmp up exericse You don't need to draw to make a comic

  LV

  Mēs pierakstījām arī dažus aizraujošākos un smieklīgākos zīmēšanas iesildīšanās uzdevumus, kurus izmēģinājām paši uz savas ādas, lai pārvarētu bailes no zīmēšanas un iesildītu iztēli. Komiksu māksliniece Amanda Baeza uzzīmēja komiksu par komiksu veidošanas pamatelementiem un ieteikumiem.

  Uzdevumu PDF failus latviešu valodā var lejupielādēt šeit!

  ENG

  We wrote down some of the most fun and successful comics drawing warm-up exercises we used ourselves during our meetings to unfreeze the shyness to draw and open our imagination. And Amanda Baeza made a comic sharing her comics making tips and explaining the fundamentals of comics! 

  Download PDF files in English for each activity here!

© kuš!

Built with Berta.me